Yazılım Destekli Teknik Föy

Her sene, yeni ürün serileri için "Ürün Teknik Föyleri" , "İnfokart" ya da "Mimari Katalog" gibi teknik dökümantasyonun oluşturulması bir gereklilik. İlgili dökümanlar için; ürün ana veri bilgileri, (basitleştirilmiş) teknik ürün çizimleri, dekupe renderlar vb. birleştirilerek, kurumsal formatta föyler oluşturuluyor. Bu işlem için kurumsal firmalar, her yıl binlerce saat işgücü ve milyonlara varan maddi kaynak ayırmak zorunda kalıyor.

Firmanın Indata yazılım çözümlerine ihtiyaç duyma sebepleri aşağıdaki gibiydi. 

  • Katalogların manuel olarak üretilmesi,
  • Üretim sürecinde binlerce ürün için on binlerce saatlik özel tasarım emeği harcanması, 
  • Manuel üretim sürecinin çok büyük bir enerji ve zaman israfına neden olması,

  Kaleseramik bu süreci otomatize eden bir sisteme ihtiyaç duymaktaydı. Bu ihtiyaç doğrultusunda ürettiğimiz yazılım çözümü ile; 

  •  Teknik katalogların oluşturulan şablona göre otomatik olarak üretilmesini,
  • Üretilen bu teknik katalogların yüksek baskı kalitesinde çıkmasını, 
  • Normal yazılımların kabiliyetinin ötesinde PDF üretme kalitesi yakalanmasını sağladık. 

Aynı zamanda oluşturduğumuz altyapıyı bir yazılıma da entegre ettik. Böylece: 

  • Mevcut ERP ve PIM yazılımlarından toplu veri çekip aktarabilmesini, 
  • İstenilen formatta profesyonel teknik kataloglar üretebilmesini sağladık. 

 Böylece yıllık on binlerce saatlik efor gereksinimini %90-95 oranında azalttık. Sonuç olarak teknik katalogların üretim hızında %2000’e varan hız artışı sağlayarak etkin bir çözüm sunmuş olduk. 

Bize Ulaşın

bilgi formu